30. máj -SVETOVÝ DEŇ SKLERÓZY MULTIPLEX

Sclerosis multiplex (SM) alebo roztrúsená mozgovomiechová skleróza je zákerná choroba tisícich tvárí. SM je chronické ochorenie centrálnej nervovej sústavy z doteraz neobjasnených príčin. Ide o autoimunitné ochorenie, pri ktorom ľudský imunitný systém napadá myelínové pošvy nervových vlákien mozgu a miechy a spôsobuje demyelinizáciu (rozpad myelínového obalu). Strata myelínovej pošvy výrazne negatívne ovplyvní prenos nervového vzruchu a klinicky sa prejaví neurologickými príznakmi typickými pre roztrúsenú sklerózu. Choroba postihuje v prevažnej miere dospelých ľudí v aktívnom veku (od 20 do 40 rokov). Jej výskyt je častejší u žien (približne v pomere 2:1). Jej prevalencia sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 150 pacientov na 100 000 obyvateľov. Ochorenie opísal v roku 1868 ako prvý Jean-Martin Charcot.

Symptomy :

 • Bolesť, neustála, bodavá v ktorejkoľvek časti tela
 • Dvojité, respektíve rozmazané videnie
 • Elektrizácie končatín a trupu až do ochrnutia časti tela
 • Kognitívne poruchyťažkosti s myslenímpamäťou správaním
 • Ochrnutie tvárového nervu
 • Patologická únava, už od začiatku ochorenia
 • Porucha prehĺtania
 • Porucha výslovnosti
 • Problémy s chôdzou, robotická respkt. hojdavá chôdza
 • Problémy s rovnováhou, stabilitou, koordináciou pohybov
 • Slabosť a necitlivosť končatín, či časté zakopávanie
 • Ťažkosti s močením, inkontinencia, respkt. nutkavé močenie
 • Tŕpnutie a mravčenie trupu alebo tváre
 • Úzkosť,depresia, emočné výkyvy
 • Závratový stav, niekedy sprevádzaný zvracaním

  Zmierneniu symptómov výrazne napomáha aj zdravý životný štýl, terapia pod vedením psychológa a fyzioterapeuta a v neposlednom rade aj podpora blízkych. Dôležitý je dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu a slnku, dostatok vitamínu D (predovšetkým D3) a vitamínu E. Kombinácia týchto faktorov môže pacientovi pomôcť korigovať prejavy ochorenia a umožniť mu viesť plnohodnotný život.

  Komplexnú starostlivosť poskytujú na Slovensku takzvané „SM centrá“. Sú tu multidisciplinárne tímy odborníkov na diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu a podporu pacientov s cieľom zlepšiť kvalitu ich života.
  Aj keď neexistuje liek, ktorý by pacientov dokázal navždy zbaviť sklerózy multiplex, na Slovensku máme dostupnú špičkovú modernú liečbu. ???? Od februára 2024 sme do iniciačnej liečby navyše zaradili vysokoefektívnu molekulu pre všetkých pacientov, ktorí ju potrebujú.