Dnes sa začína jar

Začiatok jari v kalendári a koniec zimy pripadá na jarnú rovnodennosť. Podľa meteorologickej definície sa však jar začína o niekoľko týždňov skôr.


Začiatok jari 2024: dátum a čas
Na severnej pologuli, t. j. v Nemecku a vo zvyšku Európy, sa jar 2024 začína o 04:06 stredoeurópskeho času (SEČ).

Kalendárna jar sa začína vždy pri jarnej rovnodennosti, keď sa Slnko nachádza presne nad rovníkom. V marci sa subslnečný bod - bod, nad ktorým je Slnko v zenite (presne vertikálne) - presúva z juhu na sever, čo má za následok predlžovanie dní a zvyšovanie teplôt na severnej pologuli. V Európe sa v tomto čase začína jar.

V septembri subslnečný bod opäť prekročí rovník smerom na juh, čím sa na južnej pologuli začína jar. Na sever od rovníka sa začína jeseň.

Prečo sa Slnko počas roka pohybuje na sever alebo na juh?

19. marec, 20. marec, 21. marec - alebo 1. marec?
Marcová rovnodennosť nenastáva každý rok v rovnaký deň. Miestny dátum závisí aj od časového pásma. V stredoeurópskom časovom pásme, do ktorého patrí aj Nemecko, bude jarná rovnodennosť v nasledujúcich desaťročiach vždy 20. marca. V tomto storočí naposledy pripadla na 21. marca v roku 2011; v roku 2048 po prvýkrát pripadne na 19. marca.
Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko: Kde vychádza slnko skôr?

Deň a noc nie sú pri rovnodennosti rovnako dlhé
Keď je Slnko presne nad rovníkom a v pravom uhle k zemskej osi, osvetľuje počas dňa všetky oblasti Zeme rovnako. Keďže deň na Zemi trvá približne 24 hodín a Slnko vždy osvetľuje presne polovicu zemského povrchu, všetky oblasti Zeme by mali mať presne 12 hodín denného svetla, zatiaľ čo zvyšných 12 hodín by mala byť noc. Preto sa táto udalosť nazýva aj rovnodennosť.

To však nie je celkom správne. Pozrite sa na dĺžku dňa pri rovnodennosti vo vašom meste: uvidíte, že deň trvá dlhšie ako 12 hodín. Skôr než sa budete sťažovať starostovi, uvedomte si, že je to tak v každom meste na svete. Pri "rovnodennosti" nie sú deň a noc rovnako dlhé.

Je to čiastočne spôsobené refrakciou, ktorá nám umožňuje vidieť slnko, aj keď je tesne pod obzorom. Hlavnú úlohu však zohráva oficiálna definícia východu a západu slnka - čo mimochodom tiež znamená, že Hamburg má počas roka o 15 hodín viac denného svetla ako Zürich.

Ste opatrovateľka v Nemecku? Porozprávajte sa so svojím seniorom o jari, určite ho to povzbudí